Üldkoosoleku protokoll nr.3

Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühingu koosoleku

Protokoll nr.3
 
Koht: Põlva Kultuuri- ja Huvikeskus
Aeg: 29.10.2011
Algus: kell 11.05; Lõpp 12.05
Kohal: 42 peret (vaata Lisa 1)
Kohal: juhatuse liikmed: Hela Kindsiveer, Kaire Ereline, Eve Toobre, Ene Sõdur
Puudus: Urmet Käo.
 
Koosolekut juhatas: Kaire Ereline
Protokollis: Heldin Punga
 
Päevakord:
1. Aastamaks.
2. Isadepäev.
3. Jõulupidu.
4. PRIA toiduabi.
5. Aasta pere valimine.
6. Suvereisi planeerimine.
7. Juhatuse tööd ja tegemised.
8. Küsimused.
 
1.1 Aastamaks.
 
Aastamaksu maksmise viimane tähtaeg on 1. november 2011. a Juhatuse otsus: kustutada pärast 1. nov ühingu nimekirjast kõik need pered, kes ei ole aastamaksu maksnud ega mitte ühelgil ühingu üritusel osalenud. Praegu on ühingus 77 peret kirjas. Eelmisel aastal 60 peret. Avaldused on esitamata 9 perel.
 
Otsuse hääletus:
Poolt – ühehäälselt
Vastu – 0
Erapooletuid – 0
 
Viljandis arutati teiste ühenduste juhatuse liikmetega liitumistasu sisseviimisest nendele peredele, kes on juhatuse otsusega ühingust välja arvarud, kuid soovivad uuesti liituda ühinguga. Ka meie ühing on selle ettepanekuga nõus.
 
2.1. Isadepäev.
 
Ettepanek: korraldata isadepäev sportlikult Otepää Snowtubing Pargis,  3. või 4. detsembril (3 tundi).
Tellida 2 bussi, lisaks saab minna ka oma autodega. Etteregistreerimisega!
Perel tuleb maksta oma osalustasu: 10 eurot ülekanne ühingu arveldusarvele.
Kas minna laupäeval või pühapäeval?
Enamus soovib minna laupäeval.
 
Otsuse hääletus:
Poolt – enamus
Vastu – 0
Erapooletuid – 3
 
3.1. Jõulupidu.
 
Eve Toobre kirjutas projekti Põlva Linnavalitsusele, millest saadud raha (170 eurot) läheb Põlva Kultuuri – ja Huvikeskuse saali rendiks 18. detsembril, kui toimub ühingu jõulupidu kella 12. 00 – 16. 00ni.
Käesoleval aastal on toimumas koostöö Põlva Lions Klubiga, mille tulemusena saavad ühingu perede omale jõuludeks kommipakid.
 
4.1. PRIA toiduabi.
 
Otsus: Novembri lõpus jagab ühing ülejäänud PRIA toiduabi kõigi perede vahel võrdselt ära.
 
5. 1. Aasta pere valimine.
 
Aasta pere valimine toimub 2012. aasta 1. juunil – Lastekaitsepäeval.
Eesmärk: tunnustada neid peresid, kes on oma aktiivse tegevusega toetanud ühingu tööd ja tegemisi.
Eelkõige hindame pereväärtusi, kuidas osaletakse koos perega ühingu üritustel ja tegevustes.
Järgmisel üldkoosolekul koostame „Aasta pere valimise komisjoni”, erapooletutest liikmetest, kes vaatab läbi laekunud avaldused jne.
Selleks kõigeks võib iga pere ise seada üles oma kandidatuuri, kirjutades oma perest lühitutvustuse. Samuti võib soovitada teist peret, kes on seda väärt.
Avalduste esitamise tähtaeg on 1. aprill 2012. aasta.
 
6.1. Suvereisi planeerimine.
 
Ettepanek: Külastada ühe päeva jooksul Läti Jurmala veeparki juulis 2012. a
Kevadeks etteregistreerimisega; tellida 3 bussi reisiks!
 
Otsuse hääletus:
Poolt – ühehäälselt
Vastu – 0
Erapooletuid – 0
 
7.1. Juhatuse tööd ja tegemised.
Juhatus on koos käinud üritusi planeerimas, riide ja toiduabi jagamisi korraldanud.
Koostööd teinud liidu ajalehega. Korraldanud teatrikülastusi. Aidanud korraldada taotluste vormistamisi nt huvikooli toetuste saamiseks.
 
8.1 Küsimused – ettepanekud.
 
Ei esitatud.
 
 
Protokollija: Heldin Punga
 
Koosoleku juhataja: Kaire Ereline