Üldkoosoleku protokoll nr.6

Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühingu

ÜLDKOOSOLEKU 06.04.2013 AASTA PROTOKOLL NR.6

  

Koht: Põlva Kultuuri-ja Huvikeskus, Kesk 15 (2. korruse saal).

Aeg: algus kell. 11.10 ja lõpp kell.12.03

Koosolekul osalejad: 46 pere ja nendest oli 10 volitust (vt. lisa1)

Koosoleku juhataja: Kaire Ereline

Koosoleku protokollija: Monika Peetsmann

 

PÄEVAKORD

 

1. Revisjonikomisjoni majandusaasta aruande ettekanne.

2. Majandusaasta aruande kinnitamine.

3. Aastamaks

4. Suurperepäev Tallinnas

5. Emadepäev

6. " Aasta pere 2013"

7. Toiduabi

8. Suveüritus

9. Selveri koolikampaania

10. Jooksvad küsimused

 

NB! Peale üldkoosolekut toimub loeng "Terve naeratus kogu eluks", lektor suuhügienist Marju Luht.

 

1. Revisjonikomisjoni majandusaasta aruande ettekanne.

Majandusaasta aruande luges ette Merike Toming.

1. jaan - 31. dets. 2012a. majandusaasta bilanss on tasakaalus. Seisuga 31. dets.2012a. oli raha kassas 188,90 eurot ja pangaarvel 1354,20 eurot. Seega raha kokku 1543,10 eurot.

 

Tulud 2012 aastal kokku 8080,23 eurot

            - Ürituste korraldamine 4140,40 eurot

            - Transpordikulud 2604,18 eurot

            - Ruumide rent, Liidu liikmemaks 179,39 eurot

            - Büroo-ja majanduskulud 1156,26 eurot

 

Kulud 2012 aastal kokku 8801,59

            - Omavalitsuste toetused 3220,00 eurot

            - Liidust tegevusetoetus 1591,59 eurot

            - Aastamaksud 1130,00 eurot

            - Omaosalused 2508,00 eurot

            - Muud kulud 352,00 eurot

Revisjonikomisjon kiidab majandusaasta aruande väga heaks.

 

2. Majandusaasta aruande kinnitamine.

Üldkoosolek otsustas: 2012 aasta majandusaasta aruanne kinnitada.

Hääletus: poolt (46 häält), vastu (0 häält), erapooletuid (0 häält)

  

3. Aastamaks

Aastamaks on 15 eurot. Aastamaksu maksmise viimane tähtaeg on 1 november 2013a.

Liidu üldkoosolekul selgub, kuidas edaspidi maakondlikke ühinguid rahastatakse ja kuidas ühingud hakkavad Liidule liikmemaksu maksma.

           

4. Suurperepäev Tallinnas

Üritus toimub 11 mail Tallinna Loomaaias. Põlvamaa ühingule on ette nähtud 48 kohta. Täpsem info ja registreerimine ühingu koduleheküljel.

Eesti Lasterikaste Perede Liit ja BIGBANK kuulutasid välja esseekonkursi "Mina ise ja minu pere" - millest on oodatud osa võtma kõik nelja- ja enama lapsega suurpered. Toimub ka konkurss, kus valitakse "Aasta pere"

 

 5. Emadepäev

Emadepäeva pidu toimub 18 mail. Registreerimine ja täpsem info ühingu koduleheküljel. Pidu toimub laudadega ja kingitused emadele on tellitud. Sel aastal on nii, et kingituse saavad emad, kes üritusel osalevad.

 

6. " Aasta pere 2013"

"Aasta pere 2013" üritus toimub 2 juunil 2013 aastal. Juhatus on mures, kuna hetkel ei ole ükski pere veel kandideerinud. Juhatuse soov on, et eelmisel aastal alguse saanud üritus muutuks traditsiooniks. Ürituse raames tunnustatakse ka neid peresid, kes on oma aktiivse tegevusega toetanud ühingu tööd ja tegemisi. Õnnitletakse 2012 aastal sündinuid lapsi ja nende vanemaid.

 

7. Toiduabi

Toiduabi hanked tehakse aprillis, lisatakse (tatar). Esialgu ei ole veel valikud teada. Sel aastal on aga karmimad nõuded jagajatele: ruumid, kus aineid ladustatakse peavad vastama nõuetele, toiduabi jagajatel peavad olema tervisetõendid.

Toiduabi jagamine: 1 kord  ja sellele järgneb jätkujagamine ja siis kolmandal korral jagatakse allesjäänud ained perejagamisena.

Kogu info lisatakse koduleheküljele.

 

8. Suveüritus

"Ühingu liikmete olümpiamängude laager" toimub 13-14 juuli Kanepis. Transporti ühingu poolt ei organiseerita. Ööbimiseks on kaks varianti: 1. Telkimine (Jõksi järve ääres või kooli staadionil), 2. Kooli võimlas

Toitlustus peaks toimuma kooli sööklas laupäeval lõuna- ja õhtusöök ja pühapäeval hommikusöök.

NB! Kes ei ole üritusele registreerinud ettenähtud kuupäevaks, siis tuleb sellel perel endil toitlustus organiseerida. Info ja registreerimine ühingu koduleheküljel.

 

9. Selveri koolikampaania

Varem korjati Selverist toetuseks saadud kaubad kokku ja Liit jagas kogu kauba meie ühingu perede arvu järgi (66 perele). Koolikaupu tuli väga vähe, seega on sel aastal võimalik igal perel oma panus anda. Kohaliku Selveriga koostöös tuleb ühingul leida vabatahtlikud, kes jagavad reklaamlehti ja võtavad kaupa vastu. Kampaania aeg ei ole veel teada. Täpsem info ühingu koduleheküljel.

 

10. Jooksvad küsimused

Juhatus tuletab meelde, kui inimene on endale riided välja valinud ja need kotti pannud, siis ei tohi keegi teine neid endale võtta! Pakutavad riided ei ole kunagi kotis vaid lahtiselt nähtaval kohal.

Lapsevanema tähelepanek: Koduleheküljel asuv foorum ei taha kuidagi käima minna. Üleskutse kõigile, külastage rohkem kodulehekülge ja võtke sõna foorumis.

 

Koosoleku juhataja                                                 Protokollija

   Kaire Ereline                                                Monika Peetsmann