Üldkoosoleku protokoll nr.5

Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühing

ÜLDKOOSOLEKU PROTOKOLL

Nr 5

Aeg: 14. oktoober, 2012.a

Algus 11.00, lõpp 13.00

Koht: Põlva Kultuuri-ja Huvikeskus (2. korruse saal)

Koosoleku juhataja: Kaire Ereline

Protokollija: Heldin Punga

Osalejad: vaata Lisa nr 1, kolmel leheküljel (osales 58 peret)

PÄEVAKORD:

 1. Revisjoni liikmete valimine ja kinnitamine
 2. Ühingu liikmete nimekiri
 3. Toiduabi
 4. Isadepäev
 5. Jõulupidu
 6. Vastlapäev
 7. Suveüritus 2013
 8. Juhatuse vastuvõetud otsused
 9. Jooksvad küsimused

 

1.1. Revisjoni liikmete valimine ja kinnitamine

Sõna võttis Kaire Ereline.

Eelmisel koosolekul otsustati, et revisjonikomisjoni liikmeks jääb edasi Merike Toming, kes jätkab ka pärast tänast üldkoosolekut revisjoni komisjoni liikmena.

„Teen ettepaneku valida revisjonikomisjoni veel kaks liiget.

Kandidaadid on : 1) Kaja Laanelind ja 2) T.V.

Sõna said uued kandidaadid enda tutvustamiseks.

„Kas on veel  esitada kandidaate?”  -Ei. 

Vastu – ei.

Otsustati: Üldkoosoleku otsusega kuuluvad revisjonikomisjoni järgmised ühingu liikmed:

1) Merike Toming

2) Kaja Laanelind

3) T.V.

 

2.1. Ühingu liikmete nimekiri

Käesoleva seisuga on ühingus 80 peret, sh ka kolme last kasvatavad üksikemad.

Täna jagatavat toiduabi saavad ka kolme last kasvatavad üksikemad, mitte nende juures elavad nn „isad”, seega selline pere koosneb neljast liikmest.

Eesti Lasterikaste Perede Liit peab lasterikkaks pereks nelja alla 19. aastase lapsega peret, või kui kõik lapsed õpivad edasi kuni 26. eluaastani.

Liit annab vaid neljalapseliste perede arvu järgi ühingule tegevusraha. Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühingu juhatuse otsusega kuuluvad meie ühingusse ka kolme last kasvatavad üksikemad.

 

3.1. Toiduabi

Esimene osa toiduabist on jagatud, see jagamine toimus pereliikmete arvu järgi.

Tänane toiduabijagamine toimub perede järgi, seega kõik pered saavad võrdse koguse abi, mis koosneb:

Jahu – 7 kg.

Õli – 6 l.

Makaronid – 4 kg.

Neljaviljahelbed – 6 kg.

Manna – 8 kg.

Riis – 9 kg

Suhkur – 16 kg.

 

4.1. Isadepäev

a) Välja on kuulutatud joonistusvõistlus „Kallis isa.”

Täpsemad juhised on kirjas ühingu kodulehel http://www.polvamaasuurpered.eu/index.php/info

Otsustati: pikendada joonistusvõistluse tähtaega 4. novembrini.

Valminud tööd palun edastada oma valla/linna aktivisti kätte.

- See on hea mõte, kuna peagi algab koolivaheaeg, mille raames on lastel enam aega mõelda oma isale .

Selgus, et Kõlleste vallal puudub oma aktivist.

Otsustati: Kõlleste valla aktivistiks hakkab omal soovil Liis Michelson.

b) Jõulud on tänamise aeg. Oleme tänulikud kohalikele omavalitsustele, kes on toetanud meie ühingu lapsi. Selleks palume lastel joonistada pildi, millest kujundame tänukirja ja kingime jõuludeks omavalitsustele. Pildi võite joonistada oma perest, kodust jne. Saabunud piltidest valime välja ühe – milleks võib olla just SINU joonistatud pilt !!!!
Pildid palume A4 paberil ja toimetada samuti 4. novembriks ühingusse või siis juhatuse liikme kätte.

c) Ettepanek: korraldada käesoleva aasta isadepäeva raames väljasõit Tartu ja külastada Aura Veekeskust pühapäeval, 18. novembril kella 9.00-12. 00-ni.

Pere osavõtumaks on 20. €

1)  Kui soov on minna tellitud bussiga, siis lisandub perele sõidukulu 10. €

2) Kui pere läheb oma autoga, siis tuleb tasuda ainult 20. €

Registreerimine toimub kodulehe kaudu , e-mail ühingu aadressile:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Kindlasti märkida, kuidas minnakse ja mitu last ning mitu täiskasvanut osaleb.

Otsus ühehäälselt vastuvõetud.

 

5.1. Jõulupidu

Otsus: Ühingu jõulupidu toimub Põlva Kultuuri-ja Huvikeskuse saalis pühapäeval, 16. detsembril algusega kell 12. 00.

 

6.1.Vastlapäev

Ettepanek: korraldada 2013. aasta veebruaris vastlapäev mõnel pühapäeval taas Otepää Snowtubing Pargis.

Otsus enamuse nõusolekul vastu võetud.

 

7.1. Suveüritus 2013

Ettepanek: korraldada suvelaager (3 päeva – reedest pühapäevani) Kanepi vallas(?), et saaks kasutada Kanepi kooli staadioni, kus viiakse läbi lasterikaste perede suveolümpia mängud.

Täpsem info edastatakse 2013. a esimesel koosolekul.

 

8.1. Juhatuse vastuvõetud otsused

a) Emadepäev – korraldatakse eelmise aasta peoga sarnaselt. Ootame rohket osavõttu.

b) „Aasta Pere” valimise traditsioon jätkub. Seekord toimub valimine 2. juunil 2013. a.

 

9.1. Jooksvad küsimused

 • Eesti Lasterikaste Perede Liidu pakkumine: 13 päevane ringreis koos puhkusega 04. 08. -16. 08. 2013. a Sloveenia – Horvaatia – Bosnia ja Hertsegoviina-Austria

Täpsem info üleval ühingu kodulehel.

 • Teater Vanemuine pakub vaatamiseks muusikali Mary Poppins, 25. oktoobril  kell 19. 00. Saadaval on 20 piletit. Ühendust võtta Kaire Erelinega.
 • Kui perre sünnib uus laps, siis palun edastada ühingule lapse isikukood ja nimi. See on vajalik nii kooliminejate laste väljaselgitamiseks, kui ka muude tegevuste korraldamiseks. Sel aastal said koolikoti koos koolitarvetega 16 last.
 • Aastamaks. Pered, kellel on veel aastamaks 15€ maksmata, ootame seda hiljemalt 10.-NDAKS NOVEMBRIKS! Järgmisel aastal jääb aastamaks samaks.
 • Samuti ka teised võlgnevused  ühingu ees (riiete eest, pidude omaosalustasu jne.) tuleb selleks kuupäevaks likvideerida. Arveldusarve nr. on 221017342983 Maksmata jätmisel kustutame võlgades  pered juhatuse otsusega 11.novembril  ühingu nimekirjast. Oma võlgnevusi saate kontrollida raamatupidaja Eve Kallari käest.Tel.5131649
 • Kuna riiete jagamisel on sagenenud olukord, kus inimene valib endale kotitäis riideid valmis ja kui ära hakkab minema, siis selgub, et kotti enam pole. Juhatus leiab, et meie ühingus pole varastele kohta. Nii, et juhatuse otsusega arvatakse varastavad pered ühingust välja ja uuesti ühingusse astuda pole neil enne 1 aastat võimalik. Samuti peavad nad uuesti liitumisel maksma trahvi 20 €. Oleme sunnitud seda tegema ausate perede kaitseks!!! Nii et mõelge selle peale, kas asi on seda väärt!!!!
 • Omavalitsuse toetus. Valdades/linnalt on küsitud raha reisid/tegevuste läbiviimiste toetuseks. Tegevustoetust küsiti 20 € lapse kohta. See ei välista asjaolu, et pere ei pea omaosalust maksma üritusel osalemiseks. Saadud raha on täiendavaks toetuseks ühingule, kuna liidult saadud 1591 € käesolevaks aastaks ei katnud kõiki läbiviidud ürituste kulutusi.
 • Liidult tulnud abi (sefiir, kommid, šokolaad, piparkoogid) jagame vaid kohale tulnud peredele. Kellegi teise kaudu enam koju abi ei saada. Teistele saadetakse siis, kui on mõjuvad põhjused mitte tulemiseks ja isik võtab ise juhatuse liikmetega ühendust.
 • Ühingu kodulehel on link foorum , kus saab avaldada oma arvamust ühingu tegevust puudutavates asjades ning teha ühingule omapoolseid ettepanekuid. Juhatus vaatab need koos läbi ja teeb omapoolsed otsused laekunud ettepanekute ja kaebuste osas. Juhatuse esinaine Kaire ei langeta üksi otsuseid ega oota sellesisulisi kirju ka oma facebooki aadressile. Kodulehele pannakse üles vaid kvaliteetseid pilte, mis on saadetud vastava formaadiga meilitsi Kairele. Juhatusel on õigus otsustada ja valida, millised pildid on kodulehel üleval. Koduleht pole kellegi isiklik fotoalbum ja seal  ei eelistata kedagi vaid lähtutakse virtuaalmaailma  headest tavadest.
 • Kui sul on häid sidemeid firmaomanikega, kes on nõus ühingu tegevust materiaalselt toetama, siis jaga seda infot ka teistega.
 • Ära anda  kaks värviteleviisorit. Täpsem info Kaire Ereline käest.

Koosoleku juhataja/                                                       Protokollija/

      (allkiri)                                                                         (allkiri)