Põlvamaa LPÜ Üldkoosolek!

Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühingu ÜLDKOOSOLEK  toimub pühapäeval 12. juunil 2016 a.  
kell  11.00 Põlvas Käisi 11 Ühingu ruumides.
1. Revisjonikomisjoni majandusaasta aruande ettekanne.
2. Majandusaasta aruande kinnitamine.
3. Jooksvad küsimused.
Palume aktiivset osavõttu!
Peale üldkoosolekut võimalik riideid sorteerida. Saabus uus kogus riideid.

Pere omaosalus 5€