PLPÜ üldkoosolek

Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühingu ÜLDKOOSOLEK

toimub pühapäeval 13.märts 2016 a.

kell 12.00 Käisi 11 ühingu ruumides.
Päevakord:
*Põhikirja muutmine
*Juhatuse valimine 
*Jooksvad küsimused

Peale koosolekut võimalik riideid sorteerida. Pere omaosalus 5€.

Iga ühingusse kuuluv pere, kes tuleb koosolekule saab "Kalevi" kommivabriku maiustusi.
OOTAME AKTIIVSET OSAVÕTTU!!