ÜLDKOOSOLEK

Põlvamaa Lasterikaste PeredeÜhingu
ÜLDKOOSOLEK KORDUS!
toimub LAUPÄEVAL 5. DETSEMBRIL 2015 a.
kell 11.00-­12.00 Põlvas Käisi 2 (ühingu ruumides).

Päevakord:
1.Selle aasta tegemised.
2.Järgmise aasta tegemised.
3.Jooksvad küsimused.
4.Revisjonikomisjoni valimine.
5.Uue juhatuse valimine.
Palume aktiivset osavõttu, sest meil tuleb valida revisjonikomisjon ja uus juhatus !

Põlvamaa LPÜ põhikirjast tulenevalt on igal ühingu liikmel kohustus osa võtta ühingu tegevusest. Üks neist on ÜLDKOOSOLEK: Põhikirja punkt: 4.2.2

Peale Üldkoosolekut saab ka riideid sorteerida.
Pere omaoslus 5€