PLPÜ ÜLDKOOSOLEK ! KORDUS !!

Põlvamaa Lasterikaste Perede
Ühingu ÜLDKOOSOLEK toimub LAUPÄEVAL 9. MAIL 2015 a.
kell 10.00-­11.00 Põlva Päevakeskuse saalis.
Päevakord:
1.Revisjonikomisjoni majandusaasta aruande ettekanne.
2.Majandusaasta aruande kinnitamine.
3.Eelmise aasta tegemised.
4.Osavõtt üritustest.
5.Selle aasta tegemised.
6.Jooksvad küsimused.
Palume aktiivset osavõttu, sest meil tuleb majandusaasta aruanne kinnitada !

Põlvamaa LPÜ põhikirjast tulenevalt on igal ühingu liikmel kohustus osa võtta ühingu tegevusest. Üks neist on ÜLDKOOSOLEK: Põhikirja punkt: 4.2.2

Peale Üldkoosolekut kell 11.15­-14.00 toimub ühingus riiete jagamine.
Pere omaoslus 5€