PLPÜ ÜLDKOOSOLEK !!

Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühingu ÜLDKOOSOLEK toimub LAUPÄEVAL  18.APRILLIL 2015 a.  kell 11.00-12.00 Põlva Päevakeskuse saalis.
Päevakord:
1.Revisjonikomisjoni majandusaasta aruande ettekanne.
2.Majandusaasta aruande kinnitamine.
3.Eelmise aasta tegemised.
4.Osavõtt üritustest.
5.Selle aasta tegemised.
6.Jooksvad küsimused.
Palume aktiivset osavõttu, sest  meil tuleb majandusaasta aruanne kinnitada !
Peale Üldkoosolekut kell 12.15- 15.00  toimub  ühingus riiete jagamine. 
Pere omaoslus 5€