Huvikoolituse toetus

Lapsevanema taotlus
Huvitegevuse pakkuja tõend
1.    Huvikoolituse toetust on võimalik taotleda perel kelle leibkonnas kasvab neli või enam alaealist last/noort või nelja- ja enamalapseline leibkond, kus noored õpivad gümnaasiumi, kutsekooli või kõrgkooli päevases õppes. Koolilapseks loetakse päevases õppes õppivat kuni 26 aastast (k.a.) noor.
2.    Taotluste esitamise tähtajad on 01.03.2015.a. ning 01.10.2015.a.
3.    Toetuse saamise aluseks on dokumendid, lapsevanema taotlus ning huvitegevuse pakkuja tõend mis esitatakse koos kas digitaalselt- või paberkandjal allkirjastatuna.
4.    Dokumendid tuleb saata aadressil Eesti Lasterikaste Perede Liit, Jakobsoni 15-10, 71013, Viljandi või digitaalselt allkirjastatult meiliaadressil  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Toetuse suurus
5.    Toetust võib taotleda iga lapse kuni kahes huvitegevuses osalemiseks.
6.    2015 aasta kevadperioodil  toetakse igat huvitegevust kolme kuu ringitasu maksmisega, kusjuures maksimaalne toetussumma ühe lapse kohta kokku on 100 eurot.
7.    Teise perioodi toetuse pikkus kuudes ning maksimaalne toetussumma sõltub saabunud taotluste koguarvust ning olemasolevate ressursside suurusest.
8.    Huvikoolituse toetust ei maksta eelkooliealistele lastele.
9.    Huvikoolituse toetust ei maksta võõrkeele ringide, koduõppe ning õppevahendite rentimise eest.
Taotluste hindamine
10.    Saabunud lapsevanema või hooldaja taotlust ning huvikooli tõendit  menetleb selleks loodud komisjon.
11.    Taotluste hindamisel lähtub komisjon kahest perioodist:  1. märts – 31. mai ning 01. oktoober – 31. detsember. Esimesel perioodil hilinenud taotlused ei kuulu rahuldamisele teisel perioodil.
12.    Huvikoolituse toetus kantakse otse huviharidust pakkuva juriidilise isiku või asutuse arvelduskontole.
13.    Vastuvõetud otsustest teavitatakse lapsevanemaid e-kirja või posti teel hiljemalt 01. aprill ja 01.detsember 2015.a.

Lapsevanema taotlus ja Huvitegevuse pakkuja tõend avanevad Eesti Lasterikaste Perede Liidu kodulehel www.lasterikkad.ee