PÕLVAAMAA LASTERIKASTE PEREDE ÜHINGU JÕULUPIDU

TOIMUB PÜHAPÄEVAL 14.DETSEMBRIL KELL 12.00
PÕLVA KULTUURIKESKUSE SAALIS 
Peole ootame kõiki Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühingu nimekirja kuuluvaid peresid.