PLPÜ Üldkoosolek!!

Põlvamaa Lasterikaste Perede Ühingu ÜLDKOOSOLEK toimub pühapäeval 9.novembril 2014a. kell 11.00 Põlva Päevakeskuse saalis.
Päevakord:
1.Selle aasta tegemistest
2.Perekaart
3.Jõulupidu
4.Järgmise aasta plaanid
5.Juhatusse uue liikme valimine
6.Jooksvad küsimused
Palume aktiivset osavõttu, sest toimub uue juhatuse liikme valimine!

Peale Üldkoosolekut toimub ka ühingus riiete jagamine. 
Pere omaoslus 5€