INDIVIDUAALNE PSÜHHOLOOGILINE NÕUSTAMINE

Täida sooviavaldus www.lasterikkad.ee asjaga on juba kiire. 
Registreerimist oodatakse 10.septembriks 2014a.

Teenuse eesmärk on aidata kaasa pere-, suhte-, kasvatus- ja kooliprobleemide lahendamisele ning perekonna toimetulekuvõime tõstmisele, ennetada lapsevanema või lasterikkas peres kasvava noore läbipõlemist.

Teenuse osutamise maht- individuaalse nõustamise seansi pikkus on 1 akadeemiline tund (45 min), seanside arv 8-10 või vastavalt vajadusele.

Teenuse sisu kirjeldus- teenus sisaldab nõustamist ning kliendi toimetulekuvõime suurendamist diplomeeritud psühholoogilise nõustaja, psühholoogi või saviteraapia lintsentsi omava spetsialisti poolt.

Teenuse osutamine- Teenuse saamiseks registreerib klient end MTÜ Eesti Lasterikaste Perede Liidu kodulehekülje kaudu. Sooviavaldus vorm on saadaval SIIN. Teenust finantseerib Eesti Lasterikaste Perede Liit selleks ettenähtud vahendite arvelt. Teenuse mahu suurendamiseks taotletakse täiendavaid ressursse kliendi nõusolekul kohaliku omavalitsuse üksusest.