MTÜ Lasterikaste Perede Liit pakub võimalust saada erinevad teenuseid!!!

TEENUS 1- Individuaalne hambaravi teenus ja nõustamine.
 
Teenuse eesmärk: luua tingimused, et võimalikult rohkem lasterikaste perede vanemaid jõuaksid hambaravi teenust kasutama. Parandada vanemate tervise käitumist ja teadlikkust suuhügieeni osas.


Teenuse sisu kirjeldus:  Teenus sisaldab nõustamist, hambaravi esmast kontrolli, raviplaani ja hinnakalkulatsiooni koostamist, suuhügieeni koolitust ning ravi võimaldamist 100-150€ ulatuses millest 10-20% on kliendi omaosalus.

 
TEENUS 2- Individuaalne psüholoogiline nõustamine (saviteraapia)
 
Teeuse eesmärk: Aidata kaasa pere-, suhte-, kasvatus- ja kooliprobleemide lahendamisele ning perekonna toimetulekuvõime tõstmisele, et ennetada lapsevanema läbipõlemist.


Teenuse sisu kirjeldus: Teenus sisaldab nõustamist ja kliendi toimetulekuvõime suurendamist ning saviteraapia läbiviimist.
 
TEENUS 3- Psüholoogiline grupinõustamine
 
Teenuse eesmärk: Aidata lasterikkal perel leida oma võimalusi lastega seotud suhte kasvatus- ja kooliprobleemide lahendamiseks ning enesekindluse tüstmiseks kasutades grupiressurssi.   
 
Teenuse sisu kirjeldus: Grupinõustamise käigus selgitatakse välja ja sõnastatakse lasterikaste perede tüüpilised probleemid, koostöös leitakse erinevaid lahendusvõimalusi, mis võimaldavad sujuvamalt eesmärke saavutada, loovamalt sisemisi ja väliseid takistusi ületada ning läbipõlemist ennetada.  
 
TEENUS 4- Internetinõustamine (tasuta)
 
Teenuse eesmärk: Anda võimalus saada lühiajalist kasvatusalast nõuannet probleemi tekkimisel, psüholoogilist abi ning juriidilist nõuannet.
 
Teenuse sisu kirjeldus: Internetinõustamise kaudu nõustatakse laste kasvamise ja kasvatamise küsimustes, pere- ja koolisuhte, meditsiinilistel, juriidilistel, sotsiaalsetel jt teemadel.
 
  
NB! Kui oled huvitatud mõnest pakutavast teenusest siis palun registreeri ennast hiljemalt 14.06.2014.a meiliaadressil: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.