Rock Summer 25

15.–16. juuni Tallinna Lauluväljak
Buss väljub Põlva säästumarketi parklast kell 9:00
ja tagasi mitte enne 0:00.
Rock Summerile pääsevad pered Mere väravast isikuttõendava dokumendi alusel. Sisenedes liigub pere koos ning väiksemate laste sünnitunnistusi ei pea hakkama kaasa vedama. Iga osaleja saab endale käepaela ja toidutalongi. Ühtlasi on territooriumil avatud eraldi ala lasterikastele peredele, mille sisenemisel tuleb  oma
käepaela näidata. Sellel alal on organiseeritud toitlustus. Soovitan kõigil osalejatel kõige pealt just see ala ülesse otsida ning kohapeal välja selgitada mis kellast on toitlustus korraldatud. 
 
Lasterikaste perede osalemine Rock Summeril saab teoks tänu koostööle Rock Summeri meeskonna, Lions klubi ning Eesti Toidupangaga.

Festivali info: http://www.rocksummer.ee